Projekt „Kwietnik Polski” to przekrojowa prezentacja typowych dla flory Polski gatunków i odmian roślin, zarówno tych dzikich, jak i uprawianych w naszych domach czy ogrodach. Omawiać on będzie zarówno gatunki występujące w Polsce naturalnie, jak i te, które zadomowiły się u nas na dobre i stanowią obecnie stałą już część polskiego krajobrazu, a jednak przybyły do nas z innych części świata. Odbiorcy projektu będą mieć szansę lepiej poznać i zrozumieć otaczającą ich przyrodę, a także roślinne piękno, historię, kulturę i sztukę Polski wraz z obecnymi w niej roślinnymi motywami i inspiracjami oraz odkryć po raz pierwszy lub nawet na nowo właściwości lub zastosowanie pozornie dobrze znanych im roślin. Projekt zachęcać będzie także do pogłębionego rozumienia hasła „szanuj zieleń”.

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci.